Coaching som metode

Coaching som metode

Gi meg SINNSRO til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, MOT til å forandre de ting jeg kan, og FORSTAND til å se forskjellen. Reinhold Niebuhr (fra Sinnsrobønnen).

Disse tre setningene fra Sinnsrobønnen omfavner veldig mye av hvordan jeg ser på coaching. Som coach vil jeg støtte deg på et eller flere nivåer av dette. Enten det handler om å akseptere, forandre eller sortere i forvirrende tankesurr.

Coaching er målrettede og løsningsorienterte samtaler som er satt inn i en struktur. Det er prosessarbeid, der utviklingen skjer over tid innenfor en begrenset tidsperiode. Varighet av coachingprosessen vil variere etter tema og ditt foretrukne tempo, men du bør regne med et minimum av 4 møter for optimale resultater.

Alle coachingmøter foregår i Confident Coachings lokaler i Torvveien 9, ute på tur, eller på ditt kontor. Coaching via SKYPE et svært velfungerende alternativ for å spare tid/reise.

Confident Coaching benytter effektive NLP-teknikker som verktøy i løpet av coachingen. Ved fastlåste følelsesmessige tilstander benyttes i tillegg Havening (berøringsterapi) for å løse opp disse før vi kan jobbe videre mot mål.

Som DNCF Sertifisert coach og registrert Helsecoach DNCF arbeider jeg innenfor faglige og etiske rammer, godkjent av Helsedirektoratet. Jeg har forpliktet meg til å følge Norsk Bransjestandard for Coaching; et sett med kriterier for god coaching,som tar utgangspunkt i norske forhold, erfaringer og behov.

Mitt tilbud rettes mot mennesker som ønsker hjelp til å endre begrensende tankemønstre, og må ikke erstatte tradisjonell, medisinsk hjelp.

For ytterligere forklaring av hva en NLP coach kan gjøre for deg: se videopresentasjon – eller ta kontakt.

Hanne Schjerven Paulsrud er en erfaren, kompetent og dyktig coach jeg er stolt over å ha i vår coachpool. Gjennom år har hun levert resultater kundene er storfornøyd med. Trine Åldstedt, fagansvarlig og gründer av Metaresource AS