Coaching med personlig oppmøte er igjen mulig

Coaching med personlig oppmøte er igjen mulig

Jeg vil nå åpne opp for personlig oppmøte igjen for en-til-en møter, og følger Helsedirektoratets veileder i forhold til gjennomføring. Dette blir foreløpig et begrenset tilbud, og gjelder deg som ikke har anledning/tilstrekkelig utbytte av samtaler på nett. Hovedvekten av mine tjenester vil fortsatt tilbys via nettbaserte løsninger. Ta kontakt med meg, så finner vi ut av tid og møteform:-)

Nedenfor finner du de viktigste tilpasningene ift. Confident Coachings tjenester:

  1. Dersom du har symptomer på (også vage symptomer), eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal samtalene gjennomføres via telefon/ videokonsultasjon.
  2. Avtalt møte kan utsettes på kort varsel, dersom jeg selv (Confident Coaching) får symptomer på luftveisinfeksjon).
  3. Confident Coaching tilrettelegger for god håndhygiene. Alle møter starter med at du vasker hender hos oss:-).
  4. Confident Coaching tilrettelegger for at vi holder anbefalt avstand til hverandre.
  5. Vi unngår håndhilsing og annen fysisk kontakt.
  6. Felles berøringspunkter, som dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter etc, rengjøres og desinfiseres mellom hver kunde.
  7. Det blir ingen servering av kaffe eller te :-(
  8. Grundig utlufting av kontoret skjer mellom møtene.

For å lese veilederen i sin helhet, klikk på denne linken: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19