La dine medarbeidere bidra med sitt beste!

La dine medarbeidere bidra med sitt beste!

Det er meg det kommer an på!
Frank Beck

Ønsker du at dine ansatte……

  • Bidrar med sitt beste?
  • Kommuniserer konstruktivt?
  • Har endringsvilje?
  • Finner løsninger på utfordringer de står oppe i?
  • Blir bevisst på hva som skal til for å øke prestasjonsevnen?
  • Har fokus på de rette tingene?
  • Holder motivasjonen oppe over tid?
  • Er gode kollegaer?

Medarbeideroaching er en verdifull investering i dine ansatte
Coaching bidrar til å løfte dine medarbeidere opp på et høyere prestasjonsnivå. Dette merkes direkte på bunnlinjen. Gjennom økt selvinnsikt blir hver og en bevisst sin verdi i forhold til å forbedre virksomhetens resultater. Dette er motiverende fordi medarbeiderens verdigrunnlag og personlige utviklingsplaner settes i sammenheng med bedriftens mål.

All medarbeidercoaching vil være basert på reelle behov i din virksomhet og hos dine medarbeidere. Coachingprosessen skreddersys til den enkelte, og ses i sammenheng med praktiske og målbare resultater den enkelte skal skape.

Hva og hvordan?
En coachingprosess innebærer 4-6 møter á 90 minutter, over 3-6 mnd. Prosessen igangsettes etter et møte med virksomhetsleder/nærmeste leder for å avklare bedriftens behov, og mål for coachingprosessen. Medarbeideren setter selv agendaen for møtene, og vi jobber med de temaene vedkommende ønsker å ta tak i innenfor den avtalte rammen. Det legges opp til egentrening mellom møtene, og din medarbeider får mulighet til kort oppfølging pr tlf./mail så lenge prosessen pågår.

Ta kontakt i dag!
Alle har et utviklingspotensiale. Få hjelp til å utvikle dine medarbeideres prestasjoner gjennom en lærerik og inspirerende coachingprosess. Velkommen til å ta kontakt i dag!

Hanne Schjerven Paulsrud er en erfaren, kompetent og dyktig coach jeg er stolt over å ha i vår coachpool. Gjennom år har hun levert resultater kundene er storfornøyd med!
Trine Åldstedt, fagansvarlig og gründer av Metaresource AS