Coachmagasinet: Coacher med spesialområder: Selvfølelse

Coachmagasinet: Coacher med spesialområder: Selvfølelse

Coacher med spesialområder: Selvfølelse

Publisert onsdag 21. november 2012, av CoachMagasinet, i Nisjecoaching

Selvfølelse er neste nisje ut i vår serie om nisjecoaching: coacher som har spesialisert seg på et spesifikt område.

Navn: Hanne Schjerven Paulsrud, Confident Coaching

Ditt tema du ofte coacher kunder på: Selvfølelse

Websider: www.confidentcoaching.no

Hva slags bakgrunn og coachingutdannelse har du?

Jeg er Sertifisert NLP Coach fra Metaresource. Fra før er jeg Sivilmarkedsfører fra NMH/BI med med psykologi og sosiologi i fagkretsen. Jeg har arbeidet mange år med kommunikasjon og markedsføring før jeg startet opp Confident Coaching i 2008.

Kan du si litt om temaet selvfølelse og hvilke problemstillinger du hjelper dine kunder med?

Jeg tenker på selvfølelse som grunnplattformen for enhver tilstand vi mennesker befinner oss i, og den styrer våre handlinger både privat og på jobb.

Lav selvfølelse påvirker de fleste områder i livet, og handler som regel om frykten for ikke være bra nok. For mange av mine kunder gir dette seg utslag i f.eks. prestasjonsangst, manglende tro på seg selv, problemer med grensesetting, sjalusi og utydelig kommunikasjon.

Hvordan skiller du mellom begrepene selvfølelse og selvtillit?

HannePaulsrud2Mia Törnblom, som er en av foredragsholderne vi møter på DNCF-konferansen i 2013, definerer SELVFØLELSE som det vi ER, mens SELVTILLIT er det vi GJØR. Omtrent slik ser jeg det også! For meg betyr dette at selvfølelsen henger sammen med opplevd egenverd uavhengig av hva vi utretter, mens selvtillit avhenger av prestasjoner.

Vi kan trene på å øke selvtilliten rundt konkrete prestasjoner, ved f.eks. å øve på presentasjonsteknikker, visualisering rundt mestring osv. Men om utfordringene har rot i en vaklende «selvtillits-plattform», skal det lite til før vi mister fotfestet på nytt. Det kan være en kommentar, et blikk el. fra omverdenen, som vi omdanner til «jeg er ikke bra nok». Og der er vi ved roten av det jeg brenner for!

Med god selvfølelse er det lettere å takle lav selvtillit. Det betyr at oppfattelsen du har av deg selv som person er uforandret, selv om du gruer deg til å holde din første firmapresentasjon. Det er når det motsatte oppstår – at du har en overbevisning om at du er mindre verdt hvis du presterer dårlig, at du kan ha nytte av å trene opp selvfølelsen.

Jeg mener livet er enklere og mer håndterbart dersom vi er flinke til å skille mellom egenverd og prestasjoner, og det er dette som er mitt hovedfokus i coachingen.

Betyr det at du mener det ikke er så viktig å prestere godt?

Selvfølgelig ikke! Samfunnet vi lever i er avhengig av gode prestasjoner. Men med styrket selvfølelse får vi et valg: Vi kan velge å øve mot gode prestasjoner fordi det hjelper oss på jobb, – eller vi kan la være, og ta konsekvensen ved å ta en annen jobb, f.eks. Når vi rydder vekk uromomentet som ligger i at vi måler prestasjonen opp mot vår egen verdi, kan vi være mer målrettet i alt vi foretar oss. Da blir ofte prestasjonene bedre også!

Hva er de viktigste suksesskriteriene for at dine kunder skal lykkes med sine mål i forhold til dette?

Jeg tror det viktigste suksesskriteriet er å virkelig ta inn over seg at alle mennesker har LIK verdi! Når jeg spør min klienter om de tenker at alle har lik verdi, svarer de fleste «ja». Likevel viser det seg at de i mange av sine relasjoner setter seg selv «over» eller under» i verdi, gjerne forbundet med prestasjoner eller hvordan de står i forhold til hverandre på «rangstigen» på jobb.

Hvis kunden ser på seg selv som like verdifull som de rundt seg, er det enklere å bli bevisst sine verdier og talenter, og videreutvikle de egenskapene som tar dem mot mål!

Fortell om en suksesshistorie

Den historien som kanskje har gjort størst inntrykk på meg, opplevde jeg relativt tidlig i min coachkarriere. Etter et gruppecoachingoppdrag for en bedriftskunde, ble jeg kontaktet av en av deltakerne med forespørsel om jeg ville hjelpe sønnen hennes, som hadde angst for å sove borte. Dette var en ressurssterk ungdom, som var trygg på skolen, hjemme, og blant venner. Likevel «låste» det seg fullstendig hver gang han forsøkte overnatte borte, og ofte endte det med at han måtte dra hjem. Dette ble et økende problem etterhvert som han ble eldre, og begynte å gå tom for unnskyldninger når han ble invitert bort….

Gjennom noen få coachingsesjoner ble han oppmerksom på at han ubevisst ønsket å beskytte sin mor. Mor og sønn bodde sammen alene, og han hadde en overbevisning om at han var en dårlig sønn dersom han dro fra henne. Da han ble bevisst dette tankemønsteret, og ble klar over han ikke måtte «passe på» sin mor for å være en «god nok» sønn, hadde han fullt ut glede av samvær med venner – også når det innebar overnatting.

Intervjuet er gjort av Marga Dijkman, styremedlem i Den norske CoachForening, DNCF og daglig leder i New Attitude.

www.dncf.no
www.newattitude.no

 

http://www.coachmagasinet.no/coacher-med-spesialomrader-selvfolelse/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.