Confident Coachings behandling av personopplysninger

Confident Coachings behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at jeg skal kunne betjene deg som kunde.

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med Confident Coaching. Behandlingen av personopplysninger håndteres av Hanne Schjerven Fors Paulsrud, som er underlagt taushetsplikt.

Hvilke personopplysninger behandles
Opplysninger som behandles hos Confident Coaching kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger, som f.eks. navn, adresse, telfonnummer, e-postadresse, selskapsnavn og stilling.
  • Opplysninger om hvilke tjenester du har benyttet hos meg.

Gyldige behandlingsgrunnlag
Confident Coaching innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Jeg innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva jeg har oppgitt. Dersom jeg er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil jeg innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Confident Coaching skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra Confident Coaching er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

Oppbevaring
Dersom du har et kundeforhold hos Confident Coaching vil personopplysninger være lagret om deg. Confident Coaching oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Confident Coaching lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, og vil slette/makulere opplysningene når formålet med behandingen har opphørt.

Dine rettigheter
Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene Confident Coaching behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag jeg benytter meg av, hvilke opplysninger om deg jeg behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting
Dersom du mener at Confident Coaching har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  Du kan kreve at jeg sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig
Det er Hanne Schjerven Fors Paulsrud som definerer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Som behandlingsansvarlig har jeg oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjoner. Hanne Schjerven Fors Paulsrud kontaktes på:

hanne@confidentcoaching.no
Tlf.: 410 47 023

Klage på behandlingen
Datatilsynets kontrollerer at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.