Foredrag

Foredrag

Å tie når du kan si noe klokt, er like galt som å si noe uklokt. Hadith

Bestill et foredrag til inspirasjon! Hanne S. F. Paulsrud holder gjerne foredrag innen følgende tema:

  • Sorgbearbeiding og livsmestring – «Leger tiden alle sår?»
  • Selvledelse og motivasjon
  • Tidsstyring og stressmestring
  • Finn løsninger! Hvordan komme forbi hindringer!
  • Tydelig kommunikasjon – forstå og bli forstått
  • Vær forandringen! Om å ta ansvar for positive endringer.
  • Veien til god selvfølelse – om å gi slipp på gamle overbevisninger og føle seg god nok
  • Fra offer til ressurs. Om å reise seg etter motgang og krenkelser,

Foredraget tilpasses dine behov etter ønske. Ta kontakt så finner vi den beste innfallsvinkelen for deg.

 

Hanne er en flink foredragsholder! Kunnskapsrik og dyktig formidler!
Tilhører, miniseminar om Motivasjon og arbeidsglede

Helt strålende – enkelt og naturlig! Måtte alle som står i veien for sin egen utvikling se verdien av deg som coach og sparringspartner, Dette var BRA!!! Tusen takk!!
Lise Førsund, miniseminar om Motivasjon og arbeidsglede