Personlig utvikling for ledere

Personlig utvikling for ledere

Alle kan holde i roret når sjøen er rolig. Publilius Syrus

Ønsker du å….

  • Utvikle deg som leder
  • Fremstå som tydelig?
  • Kommunisere godt?
  • Motivere best mulig?
  • Takle press?
  • Skape et godt samarbeidsklima?
  • Føle deg trygg i rollen og ta gode beslutninger – selv når det stormer som mest…?
  • Ha balanse mellom jobb og fritid?

Oppskriften på godt lederskap finnes i deg selv
Som leder representerer du navet i hjulet som får bedriften til å rulle. Helst mot gode resultaterDet finnes ingen universell oppskrift; ledelse er situasjonsbestemt og personavhengig. Selvinnsikt og evnen til selvledelse er gode utgangspunkt for å utvikle lederferdigheter. For hvordan skal du kunne lede andre om du ikke kan lede deg selv?

Hva og hvordan?
En coachingprosess innebærer minimum 6 møter á 60 minutter, over 3-6 mnd. Du setter selv agendaen for møtene, og vi jobber med de temaene du ønsker å ta tak i. Her handler det om DEG, og hvilken forskjell DU kan gjøre. Du får økt bevissthet rundt eget verdigrunnlag, og hvordan dette kan integreres og forankres på veien mot bedriftens strategiske mål. Videre blir du bevisst dine egenskaper, og hvor du trenger å løfte deg. Gjennom spørsmål og konkrete verktøy (mentale teknikker) få du nye innfallsvinkler i forhold til situasjoner du står oppe i, og trygghet for at du vil håndtere fremtidige hendelser på hensiktsmessig vis. Det legges opp til egentrening mellom møtene, og du får mulighet til kort oppfølging pr tlf./mail så lenge prosessen pågår,. Ønsker du videre oppfølging, tilbys mentoring, som innebærer jevnlige samtaler gjennom et år. Les mer….

Møtene foregår i Confident Coachings lokaler, eller på ditt kontor. Deler av prosessen tas gjerne utendørs – på tur rundt Semsvannet i Asker, eller via Skype om du har liten tid.

Ta kontakt i dag!
Alle har utviklingspotensiale i lederrollen. Få hjelp til å utvikle din unike stil, gjennom en lærerik og inspirerende coachingprosess. Velkommen til å ta kontakt i dag!


Hanne er strukturert og behagelig nyskjerrig. Hun bidro i høyeste grad til å sette meg på et bedre spor. 
Hartvig Munthe-Kaas, Prosjektdirektør, LFH

Hanne har en direkte stil. Hun er konkret og «tok tak i» både meg og situasjonen. Hun kom fort til saken. God bruk av metoder og teknikker sammen med klokskap og varme.
Marit Uhre Jørgensen, avd.leder Kirkens Bymisjon