Hanne Schjerven Fors Paulsrud

Hanne Schjerven Fors Paulsrud

Jeg har alltid gått i dybden av livets utfordringer. Dette har gitt meg mye å «bryne meg på» og mange «tøffe tak», men først og fremst vekst, utvikling, og stor ydmykhet for mennesket i sin helhet. Jeg tilstreber å ha et åpent sinn og forsøker å se en situasjon fra flere sider. Det er ingen fasitsvar i livet. Min tilnærming er ærlig og direkte, varm og respektfull. Til tider krevende. Jeg møter deg med nyskjerrighet og respekt, og jobber aller helst med deg som virkelig VIL ha en positiv endring, og er villig til å gjøre jobben for å få det til. I mitt arbeid vektlegges arbeid med selvfølelse og likeverd. Jeg er spesielt opptatt av nødvendigheten av god kommunikasjon som virkemiddel for å bygge broer mellom mennesker, stimulere til samarbeid og økt forståelse for hverandres ståsted.

Min formelle utdannelse som Sivilmarkedsfører, Coach og Havening Practitioner har bl.a. bidratt til følgende fag i fagkretsen: kommunikasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, psykologi, nevrobiologi og NLP (Nevro Lingvistisk Programmering). Jeg arbeidet mange år med ansvar for kommunikasjon, markedsføring og prosjekter, bl.a i  DHL Worldwide Express, Gyldendal og Asker kommune, før jeg startet opp Confident Coaching i 2008.

Jeg er sertifisert av The Society of NLP, Dr. Richard Bandler, The Havening Techniques, Svenska Institutet for Sorgbearbetning, Persolog Norge og Den Norske CoachForening, og forplikter meg til å følge etiske og faglige regler i mitt arbeid. Les om disse på www.coachforening.no

Mitt motto er å bidra med mitt. Om min erfaring kan hjelpe andre, er den dobbelt så mye verdt. Derfor har jeg i en årrekke vært mentor for coachstudenter ved Metaresource – Coachingens hus, og for kvinnelige næringsdrivende gjennom Kvinner i Business. Jeg har også engasjert meg gjennom styrearbeid i Den Norske CoachForening  (styreleder 2017-2018). Noen karakteristikker som går igjen når kunder og samarbeidspartnere beskriver meg er at jeg har: integritet og tilstedeværelse, er erfaren, faglig dyktig, trygg, blid og positiv.

Min erfaring er at mange ressurssterke, flotte mennesker tilpasser seg for mye (og blir slitne), eller holder seg selv tilbake. Er du en av dem? Ofte bunner tilpasningen i en manglende tro på at man er «nok» i seg selv, og en overbevisning om at «alle andre» kan, vet og er bedre. Jeg brenner for deg som kjenner at du har mer «på lager», og som ønsker hjelp for å få det frem. Forskjellen blir stor når du kan bidra med mer av deg. Det vet jeg.

Be Confident – vær deg selv!

Hanne Schjerven Fors Paulsrud

 • DNCF Sertifisert Coach, Den norske Coachforening
 • Registrert Helsecoach DNCF
 • Licenced NLP Coach, The Society of NLP, Dr, Richard Bandler
 • Sertifisert veileder i sorgbearbeiding, Svenska Institutet för sorgbearbetning
 • Certified Havening Practitioner
 • Neo-Ericksonian Hypnotherapy certification, level 2
 • Sertifisert i persolog® personfaktormodell, verktøy for adferdsutvikling
 • Sertifisert i persolog® resiliens, analyseverktøy for motstandskraft og robusthet
 • Sertifisert i Flerkulturell veiledningsteknikk (v/Kjersti Børsum, Inspirert AS)
 • Sivilmarkedsfører (Master in Marketing Science), Norges Markedshøyskole/BI
 • Diplomstudium i markedskommunikasjon, Institutt for Markedsføring

dncf_coach  Havening nlplogos  Metaresourc