Havening

Havening

When the past is always present
Ronald A. Ruden


Ny metode for å mestre stress, frykt og uro
Er du plaget med stress, prestasjonsangst eller indre uro? Har du klaustrofobiske tendenser, eller «irrasjonelle» frykter? Tenker du ofte i «worst case»-scenearier, eller bruker mye energi på å bekymre deg?

Kanskje har du opplevd krenkelser og/eller svært skremmende situasjoner som det kan være vanskelig å legge bak seg?

Er svaret ja på ett eller flere av disse spørmålene, og du opplever at dette hemmer deg mer enn du er komfortabel med, inviterer jeg deg til å prøve Havening.

Få hjelp til å legge uønskede følelser BAK deg
Når du har opplevd svært skremmende/stressende opplevelser, kan det være vanskelig å gå videre på en god måte. Vonde opplevelser skal ikke glemmes eller «quick fixes». Samtidig kan de hemme oss mer enn vi ønsker, når fortiden står i veien for her og nå – og for fremtiden.

Med Havening får du hjelp til å legge fortiden bak deg følelsesmessig, slik at det er lettere å fortsette fremover.

Hva er Havening?
Havening er en ny tilnærming til stress, frykt og uro, som tar det «onde ved roten». Det er en medisinsk forskningsbasert metode, utviklet av Dr. Ronald Ruden MD Phil og Dr. Steven Ruden DDS.

Havening ble først ble brukt i traumebehandling. Psykologiske traumer kan forklares som livstruende eller dypt krenkende hendelser,og innebærer en følelse av å være fanget i situasjonen. Uten løsninger eller mulighet til å komme seg unna. Altså uten en trygg havn (Haven på engelsk) i sikte. En Havening-prosess har til hensikt å skape en følelse av å ha en slik trygg havn å gå til.

safe-haven

Hvordan foregår Havening?
Ved hjelp av enkel berøring (armer, hender og ansikt), noen ganger i kombinasjon med coachende spørsmål/samtaler, får du hjelp til å gi slipp på frykten og de begrensende tankene. En prosess på 4 møter er anbefalt for best mulig effekt.

NB! Havening kan tibys online med god effekt. Da utfører du berøringen selv, etter instruksjon fra meg.

dreamstime_xl_10934560

Hvorfor har Havening effekt?
Svært skremmende eller stressende opplevelser kodes i hjernen, og utløser reaksjoner når du kommer i situasjoner som minner om den opprinnelige hendelsen. Dette skjer selv om du ikke har noen erindring om roten til «det onde», og er din naturlige forsvarsmekanisme som har til hensikt å hjelpe deg å unngå fare. Selv om du VET at det er irrasjonelle følelser, kan de likevel slå helt «knockout» på deg. OG det skjer lynraskt – FØR du rekker å koble inn det rasjonelle.

Noen ganger har vi en formening om hvor frykten opprinnelig kommer fra. Andre ganger kjenner vi bare symptomene. Havening kan hjelpe deg uansett – også når du kjenner uro uten å huske noe spesielt som har skjedd.

Havening påvirker hjernebølgene og derved bl.a. stresshormonene i kroppen. Teknikken har til hensikt å koble den ubehagelige følelsen FRA tanken på det som utløser den. Etter en vellykket Haveningprosess skal du kunne tenke på hendelsen/situasjonen uten å føle frykt, engstelse, uro etc.

Prøv noe nytt
Havening er en relativt ny tilnærming, men antall sertifiserte tilbydere på verdensbasis øker. Også i Norge blir vi stadig fler.  Likevel kan jeg fortsatt si at dette er anledning til å prøve noe som, sannsynlig for deg, er HELT nytt- for å mestre krevende situasjoner på en bedre måte.

havening-practitioner

Bak tittelen Certified Practitioner – Havening Techniques®, ligger profesjonell opplæring og trening, klientpraksis med tett oppfølging av mentor og en eksamen i nevrobiologi.

Som DNCF Sertifisert coach og registrert Helsecoach DNCF arbeider jeg innenfor faglige og etiske rammer, godkjent av Helsedirektoratet. Jeg har forpliktet meg til å følge Norsk Bransjestandard for Coaching; et sett med kriterier for god coaching,som tar utgangspunkt i norske forhold, erfaringer og behov.

Mitt tilbud rettes mot mennesker som ønsker hjelp til å endre begrensende tankemønstre, og må ikke erstatte tradisjonell, medisinsk hjelp

Ta kontakt for mer informasjon.

Ytterligere informasjon om Havening her….