GI SLIPP -Individuell sorgbearbeiding

GI SLIPP -Individuell sorgbearbeiding

Gi slipp! er en prosess og et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™.

Prosessen er for deg som står i krevende relasjoner, nylig har mistet noen og/eller har opplevd ulike former for tap gjennom livet. Du får tilgang til en konkret metode; verktøy og kunnskap for å bearbeide de vonde følelsene, slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt på en vedvarende måte.

Hva er de vonde følelsene vi kaller sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap vi opplever gjennom livet. Tapet kan begrense livet ditt i dag, uavhengig av om det inntraff nylig eller for lenge siden.

Tegn på at du kan bære på sorg:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Dødsfall (også husdyr som dør)
– Relasjons- og samlivsbrudd
– Konfliktfylte/krevende relasjoner
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Omorganiseringer
– Krenkelser
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Konflikter
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler mange kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet «SORG» fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld”, «andre har det værre» og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misforståelse er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke.

Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Om prosessen
Prosessen er lagt opp pedagogisk, konkret og tidsbegrenset, og baserer seg på Programmet for sorgbearbeiding™. Dette er en gjennomprøvet metode som har hjulpet flere hundre tusen personer over hele verden, gjennom 40 år. I møtene våre vil du få undervisning og støtte, slik at du får nye verktøy til å  forsone deg med det som har hendt. Du vil gjør egen sorgbearbeiding i løpet av disse 8 møtene, slik at du

Praktisk informasjon
Omfang: 8 møter en-til-en (1-2 ganger pr uke) + ca 1 time til hjemmeoppgaver mellom møtene
Oppstart: etter avtale
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker eller ONLINE
Pris: 8250,-

Kursmateriell og boken «Sorgbearbeiding» inngår i prisen (kan også fås som lydfil)