GI SLIPP -Individuell prosess

GI SLIPP -Individuell prosess

GI SLIPP! er en prosess og et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™.
Prosessen passer for deg som opplever at livet ikke ble helt slik du ønsket, og/eller har krevende relasjoner i livet.

PROSESSBESKRIVELSE
GI SLIPP – Individuell Sorgbearbearbeiding er en prosess der du bearbeider og forløser krevende følelser, slik at du fullt og helt kan være tilstede i livet ditt. I grove trekk, handler prosessen om å:

1. Lære om mekanismene rundt tap og sorg, og hvordan du konkret kan bearbeide vonde følelser.
2. Bevisstgjøre ift. egne tapsopplevelser, hvilke relasjoner som er involvert, og hvilke uhensiktsmessige adferdsmønstre du har tilegnet deg som resultat av disse.
3. Utføre egen sorgbearbeiding, forløse vonde følelser, og støtte til å endre uhensiktsmessige adferdsmønstre som har oppstått i kjølvannet av disse.

Prosessen er ikke terapi i betydning av ordet «behandling». Isteden tar vi utgangspunkt i at sorg og vanskelige følelser er en tilstand, som kan bearbeides og forløses ved å ta i bruk egne ressurser. Altså ikke en diagnose som skal behandles. Du vil selv gjennomføre din egen sorgbearbeiding, mens jeg gir støtte, instruksjoner og materiell – og tett oppfølging. Mitt ansvar er å formidle kunnskap og en fungerende metode for bearbeiding slik at du kan gjennomføre din egen bearbeiding i løpet av prosessen, men også senere når det dukker opp nye krevende hendelser.

Mange opplever at en GI SLIPP-prosess bidrar til styrket selvfølelse og indre ro, mer glede, energi,
klarhet, tydelighet og fokus, mer tilstedeværelse, bedre fungerende relasjoner og friere tanker, følelser og drømmer.

PRAKTISKE DETALJER
Omfatter: 1-2 møte á 60 minutter per uke, samt 1-2 timer til hjemmeoppgaver.
Prosessens varighet: 4-8 uker. Pris: kr 8500,-
Metodikk og støttemateriell: Vi følger struktur og metodikk fra i Programmet for
Sorgbearbeiding™, som bl.a. innebærer gjennomgang av boken «Sorgbearbeiding – En
handlingsplan for følelsesmessig helbredelse ved separasjoner, dødsfall og andre tap»
(James og Friedman). Boken er inkludert. I tillegg har jeg lest den inn som lydfil, og deler
denne med deg om du ønsker.

OM KOBLINGEN SELVFØLELSE OG SORG
Ingen er født med lav selvfølelse! Noe har skjedd på veien, som har fått deg til å tvile på egen verdi. Min erfaring er at det ofte er mye sorg forbundet med opplevelsene som skapte skapte den lave selvfølelsen. Å få bearbeide dette er en viktig faktor for å lykkes med å leve og bidra slik du ønsker. Med glede, mening og indre ro.

VELPRØVD PROGRAM I VERDEN – OG I NORGE
Programmet for Sorgbearbeiding™, ble utviklet av John W. James og Russell Friedman. Metodikken har hjulpet hundretusener av mennesker over hele verden, gjennom 40 år. En av de som har fått hjelp av programmet her i Norge, er Solveig Kloppen, som synliggjorde dette i tv-serien «Det jeg ikke fikk sagt» fra 2019. Hør gjerne podcast til inspirasjon, der hun snakker om metoden (spol til 52 minutter ut i programmet om du har liten tid ).

Ta kontakt for en uforpliktende samtale for å finne ut om dette er noe for deg.