Individuell bearbeiding

Individuell bearbeiding

Kurslengde: 8 møter en-til-en
Oppstart: etter avtale
Sted: Asker
Pris: 7500,-

“Gi slipp!” er et kursprgram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™  Her lærer du bearbeide og forløse din sorg etter dødsfall, separasjoner og andre tap. Kurset er utformet for å gi deg kunnskap om hvordan du kan forløse sorgen din slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt.

Dødsfallet til en venn eller bekjent, skilsmisse, uvennskap og konflikter, økonomiske forandringer, barn som flytter ut og sykdomstilstand er noen eksempel på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan den fortsatt begrense livet ditt. Kurset er utformet for å forløse sorgen din slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt.

Kursbeskrivelse
Under kurset gjennomfører den sørgende sitt eget sorgarbeide. Kurslederen gir instruksjoner, men det er kursdeltakeren som gjør arbeidet. Kurset er en måte å formidle kunnskap og tilby støtte slik at kursdeltakeren kan gjennomføre sorgarbeidet sitt.

Den første kursdagen presenterer vi oss kort for hverandre, går gjennom kursopplegget, deler ut
kursmateriell og bok, diskuterer forpliktelser og følelsesmessig støtte, og deler ut den første
hjemmeoppgaven. De øvrige syv kursdagene har vi følgende program: Innledningsvis går vi gjennom dagens tema og svarer eventuelle spørsmål som kan ha oppstått siden det forrige treffet. Deretter går vi gjennom ukens hjemmeoppgave. Avslutningsvis gis det en ny hjemmeoppgave og vi skilles av til neste kursdag. Dersom det oppstår spørsmål til hjemmeoppgaven så er det mulig å ringe for veiledning.

Praktisk informasjon
Kurslengde: 8 møter, max 2 møter pr. uke.
Omfatter: Et møte á 60 minutter per uke, samt cirka 2 timer for hjemmeoppgaver.
Kursleder: Hanne Schjerven Paulsrud
Oppstart: etter avtale
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker
Avgift: 7500,-
Øvrig: Kursmateriell og boken “Sorgbearbeiding” inngår i prisen.