Individuell bearbeiding EN-TIL-EN

Individuell bearbeiding EN-TIL-EN

Kurslengde: 8 møter en-til-en
Oppstart: etter avtale
Sted: Asker eller ONLINE
Pris: 7500,-

Gi slipp! er et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap gjennom livet. Du får tilgang til en konkret metode; verktøy og kunnskap for å bearbeide og forløse sorgen slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt på en vedvarende måte.

Hva er sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap vi opplever gjennom livet. Tapet kan begrense livet ditt i dag, uavhengig av om det inntraff nylig eller for lenge siden.

Tegn på at du kan bære på sorg:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Krenkelser
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Dødsfall (også husdyr som dør)

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet “SORG” fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld”, “andre har det værre” og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke.

Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Kursbeskrivelse
Under kurset gjennomfører du ditt eget sorgarbeide. Jeg tilbyr undervisning og sparring, men det er DU som gjør arbeidet. Kurset er en måte å formidle kunnskap og tilby støtte slik at du kan gjennomføre arbeidet som skal til for å forsone deg med det som har hendt.

Den første kursdagen presenterer vi oss kort for hverandre, går gjennom kursopplegget, deler ut
kursmateriell og bok, diskuterer forpliktelser og følelsesmessig støtte, og deler ut den første
hjemmeoppgaven. De øvrige syv kursdagene har vi følgende program: Innledningsvis går vi gjennom dagens tema og svarer eventuelle spørsmål som kan ha oppstått siden det forrige treffet. Deretter går vi gjennom ukens hjemmeoppgave. Avslutningsvis gis det en ny hjemmeoppgave og vi skilles av til neste kursdag. Dersom det oppstår spørsmål til hjemmeoppgaven så er det mulig å ringe for veiledning.

Praktisk informasjon
Kurslengde: 8 møter, max 2 møter pr. uke.
Omfatter: Et møte á 60 minutter per uke, samt cirka 2 timer for hjemmeoppgaver mellom hvert møte
Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud
Oppstart: etter avtale
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker eller ONLINE
Avgift: 7500,-
Øvrig: Kursmateriell og boken “Sorgbearbeiding” inngår i prisen.