Individuell bearbeiding

Individuell bearbeiding

Kurslengde: 8 møter en-til-en
Oppstart: etter avtale
Sted: Asker
Pris: 7500,-

Gi slipp! er et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap i forbindelse med  krise eller forandring. Du får tilgang til en konkret metode; verktøy og kunnskap for å bearbeide og forløse sorgen slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt på en vedvarende måte.

Hva er sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap i forbindelse med en forandring. Mange typer tap kan utløse den sterke blandingen av menneskelige følelser som vi kaller sorg. Dødsfall, skilsmisse, uvennskap, konflikter og andre relasjonelle utfordringer, økonomiske forandringer, jobbskifte, barn som flytter ut og sykdomstilstand er eksempler på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan den fortsatt begrense livet ditt.

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Husdyr som dør
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Dødsfall

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet “SORG” fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld” og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Kursbeskrivelse
Under kurset gjennomfører den sørgende sitt eget sorgarbeide. Kurslederen gir instruksjoner, men det er kursdeltakeren som gjør arbeidet. Kurset er en måte å formidle kunnskap og tilby støtte slik at kursdeltakeren kan gjennomføre sorgarbeidet sitt.

Den første kursdagen presenterer vi oss kort for hverandre, går gjennom kursopplegget, deler ut
kursmateriell og bok, diskuterer forpliktelser og følelsesmessig støtte, og deler ut den første
hjemmeoppgaven. De øvrige syv kursdagene har vi følgende program: Innledningsvis går vi gjennom dagens tema og svarer eventuelle spørsmål som kan ha oppstått siden det forrige treffet. Deretter går vi gjennom ukens hjemmeoppgave. Avslutningsvis gis det en ny hjemmeoppgave og vi skilles av til neste kursdag. Dersom det oppstår spørsmål til hjemmeoppgaven så er det mulig å ringe for veiledning.

Praktisk informasjon
Kurslengde: 8 møter, max 2 møter pr. uke.
Omfatter: Et møte á 60 minutter per uke, samt cirka 2 timer for hjemmeoppgaver.
Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud
Oppstart: etter avtale
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker
Avgift: 7500,-
Øvrig: Kursmateriell og boken “Sorgbearbeiding” inngår i prisen.