Lederutvikling

Lederutvikling

Så snart du stoler på deg selv vil du vite hvordan du skal lede
Fritt etter Goethe

Ledelsesfaget er i utvikling. Derfor trenger du som er leder å utvikle deg selv i samme takt. For å lykkes med å motivere andre til handling, arbeidslyst og verdiskapning trenger du å «stå godt i deg selv». Derfor er det en god investering å jobbe med personlig utvikling i lederrollen.

  • Ønsker du å bli en bedre leder av deg selv eller andre?
  • Vil du lære mer om motivasjon og løsningsorientering?
  • Trenger du mer fokus og struktur- og mindre stress?
  • Har du nytte av å bli mer tydelig i din kommunikasjon?

1/2-år lederutviklingsprogram
I tillegg til en-til-enprosesser, som coaching eller mentoring tilbyr Confident Coaching et lederutviklingsprogram i gruppe, med fokus på personlig utvikling. Utgangspunktet er deg selv og hvordan du kan bidra med ditt beste i forhold til dine ansatte og/eller ansvarsområder.

Programmet går over ½ år, og består av 4 heldagssamlinger, med en kombinasjon av undervisning, workshops, personlig coaching og individuelt arbeid. Programmet har fått svært gode tilbakemeldinger.

Åpne kurs settes opp etter forespørsel, da Bedriftsinterne kurs prioriteres.


Hanne gir gode innledninger til temaer, det er gode utvekslinger mellom deltakerne og fine øvelser
Hanne Gro Haugland, Næringssjef Bærum Kommune

Hanne er en meget dyktig kursholder. Hun er rolig, til stede, godt forberedt og strukturert. Byr på seg selv og er god til å involvere kursdeltakerne. Seriøs og humoristisk.
Mette Manus, Manus Motivasjon