Lederutvikling

Lederutvikling

Alltid mot nye mål. Roald Amundsen

Ledelsesfaget er i utvikling. I dagens kunnskapssamfunn, kan dine medarbeidere like mye – eller mer enn deg selv. Lederrollen har derfor dreid fra en som gir ordre og kontrollerer over mot en som motiverer til arbeidslyst og handling. Dette krever klokskap, selvinnsikt og et genuint ønske om å se andre lykkes. Derfor starter godt lederskap med deg selv.

Hanne er strukturert og behagelig nysgjerrig. Hun bidro i høyeste grad til å sette meg på et bedre spor.
Hartvig Munthe-Kaas, Prosjektdirektør, LFH