Confident Coaching

Confident Coaching

Confident Coaching hjelper deg å finne løsninger, mestre stress og styrke selvfølelsen.

Confident Coaching tilbyr coaching, mentoring, kurs og foredrag – hovedsaklig basert på NLP. Ved fastlåste følelsesmessige tilstander benyttes i tillegg Havening (berøringsterapi) for å løse opp.

Confident Coaching ble etablert i november 2008 av Hanne Schjerven Fors Paulsrud: “Utgangspunktet var et sterkt ønske om å bidra til at flere kunne lære de samme verktøyene som jeg selv hadde hatt nytte av for å styrke selvfølelsen. Siden den gang har jeg hatt gleden av å støtte mange personlige og businessrelaterte prosesser. Fremdeles vektlegges arbeid med selvfølelse og likeverd, da jeg ser på dette som grunnmuren for all utvikling, endring og mestring. Min yrkesbakgrunn som markedssjef og prosjektleder, vil sammen med annen livserfaring være med på å forme min tilnærming til deg som menneske”.

Velkommen til å ta kontakt!