NLP

NLP

  • NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering
  • NLP er et fagfelt i skjæringspunktet mellom psykologi og kommunikasjon
  • NLP er læren om hvordan tidligere opplevelser og erfaringer lagres som en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke – og hvordan du kan «omprogrammere deg selv» til bedre resultater.
  • NLP er et sett mentale teknikker som er basert på kunnskap om hjernen og hvordan mennesket fungerer.

Hanne er sertifisert Licensed NLP Coach av The Society of NLP, Dr. Richard Bandler. Det var Dr. Richard Bandler som, sammen med John Grinder, utviklet faget NLP.

For ytterligere forklaring av NLP: se videopresentasjon.

Hanne er veldig hyggelig og veldig flink innenfor NLP. Hun klarte med få timer å gi meg nok verktøyer til å fortsette på egenhånd. Mannlig leder, coaching