Invester i deg selv!

Invester i deg selv!

Be yourself. Everyone else is already taken. Oscar Wilde

Ønsker du å…..

  • Styrke selvfølelsen?
  • Styrke troen på egen mestring?
  • Få orden i tankekaos?
  • Håndtere stress?
  • Legge vanskelige hendelser bak deg?
  • Håndtere konflikter mer ressursfylt?
  • Føle glede, energi og overskudd?
  • Føle indre ro, og visshet om at du er bra nok?

Alle har lik verdi – og vi utfyller hverandre ved å være oss selv. Derfor er det viktig at nettopp du er deg. Ingen andre kan fylle den rollen. Noen ganger kan vi «miste oss selv» litt i vår iver etter å passe inn. Hvem er jeg når jeg er meg selv? Hva er viktig for meg da? Er jeg egoistisk når jeg fokuserer på egen vekst og glede? Når vi står støtt i oss selv, har vi mer å møte verden med. Mer å gi til andre. Derfor er det viktig å være glad i oss selv.

Individuell coaching
En coachingprosess består av 4-6 møter á 90 minutter over 3-6 måneder. Prosessen hjelper deg å finne frem til hvem du er når du er deg selv. Vi fokuserer på ditt verdigrunnlag, dine behov og hva som gir deg glede. Du blir bevisst dine særtrekk og unike egenskaper, og hvordan du kan bruke dem i hverdagen. Med stolthet. Når du vet hvem du er, og lærer å verdsette deg selv, finner du din plass og kan slippe å sammenligne deg med andre. Dette er grunnmuren for mestring og livsglede. Resten «husbyggingen» er opp til deg:-) Ta kontakt for mer informasjon i dag!

 

Hanne er en veldig behagelig coach. Veldig strukturert og god på å «hente meg inn’» når jeg føler at det flyter litt eller jeg er usikker. Jeg har feilaktig trodd at coacher var «strengere» og litt pushy for å få frem svar. Men Hanne var veldig behagelig og varm som igjen lagde en god og tillitsfull atmosfære.
Kvinne, etter personlig coachingprosess.

Hanne var lydhør og møtte meg der jeg var. Hun gav tilbakemeldinger til meg som gjorde meg rikere og gav meg mer selvtillit. Hun er en person det er lett å åpne seg for og fåt tillit til. Jeg synes hun er en dyktig coach. Kvinne etter personlig coachingprosess.