Selvfølelse

Selvfølelse

Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?
Karin Boye

Styrk grunnmuren din
Confident Coaching har spesialisert seg på mekanismene rundt selvfølelse og selvtillit, og ser på selvfølelse som grunnmuren for enhver tilstand vi mennesker befinner oss i. Den styrer våre handlinger både privat og på jobb – kontinuerlig.

Alle har potensiale for å styrke grunnmuren sin. Har du tenkt på hvor mange av dine handlinger som springer ut fra frykten for ikke å være bra nok?? Det er dokumentert at opp til 85% av våre daglige 60.000 tanker handler om bekymring, og jeg tror prosentandelen ville gå betraktelig ned dersom vi hadde en klokkeklar tro på at «Jo, jeg er bra nok!».

Årsaken til at vi tenker vi ikke er bra nok, er ofte at vi blander begrepene SELVFØLELSE og SELVTILLIT. Selvfølelsen er den verdien du opplever at du har – uavhengig av hva du utretter, mens selvtillit avhenger av prestasjoner. At vi ikke presterer optimalt hele tiden er menneskelig, og rene prestasjoner kan vi øve på!! Vi trenger bare ikke blande dette sammen med vår verdi som menneske.

Hvordan merker du at selvfølelsen trenger ett løft?
Lav selvfølelse merkes best på innsiden. Det vil si at selvbildet ikke harmonerer med andres oppfatning. Ofte blir en person med lav selvfølelse sett på som både vellykket og trygg, mens vedkommende selv føler seg utilstrekkelig. Med lav selvfølelse følger en negativ indre dialog, som kan gi seg utslag i f.eks. prestasjonsangst, utrygghet i sosiale settinger, problemer med grensesetting, sjalusi og utydelig kommunikasjon. Lav selvfølelse kan også utløse et overdrevent stort behov for selvhevdelse og anerkjennelse.

Hva kjennetegner god selvfølelse?
Når du har god selvfølelse anerkjenner du deg selv om en likeverdig og betydningsfull del av fellesskapet, selv om om du ikke mestrer alle livets situasjoner like godt. Du har tillit til at du vil komme deg gjennom utfordringer, og er ikke redd for å be om hjelp – eller tilby hjelp. Med god selvfølelse er det lett å anerkjenne andres suksess, fordi du har sluttet å sammenligne deg med de rundt deg. Du vet du har verdi i kraft av hvem du er, uavhengig av hva du gjør, hva du opplever, hvordan du ser ut eller hva du eier.

Hva er fordelen med å ha en bedre selvfølelse?
Når du er trygg på at du er god nok, rydder du unna en hel del støy i hjernen, slik at det blir lettere å være tilstede for de rundt deg. Når du gir slipp på forestillingen om at du ER det du gjør, er det også lettere å fokusere på enkeltprestasjoner, slik at du kan videreutvikle dine talenter, oppnå mestring, og mer selvtillit,

Med god selvfølelse kan du lettere bidra med ditt, i stedenfor å holde deg tilbake!

Det gjør bare godt, ikke «ont», når du åpner opp for deg selv og stoler på at du er bra nok!

 

Velkommen til å ta kontakt, om du ønsker å styrke selvfølelsen din.