GI SLIPP sammen med andre

GI SLIPP sammen med andre

Saman er ein mindre aleine. Anna Gavalda

Vil du bli med på kurs?
Vi mennesker er likere hverandre enn vi tror. Selv om våre historier er unike, bærer vi på mange av de samme reaksjonene og følelsene. Å lære en konkret metode for å få det bedre – sammen med andre, gir en livsendrende opplevelse og kanskje vennskap for livet. Samtidig bearbeider du din egen historie og forløser det som er ufullstendig.

Bærer du på vonde minner? Har du bitt tennene sammen lenge nok nå?
Vi er sosialisert til å holde vonde følelser for oss selv. Vi prøver å “tenke positivt” eller” finne en mening”, “Vi bagatelliserer og sammenligner oss med andre”, “kjemper med tårene”, “tar oss sammen”, “avleder oss selv med mat, trening, arbeid – eller rus”, og trekker oss tilbake når vi er lei oss. Ikke minst tenker vi at vi må “ta tiden til hjelp”.

Kjenner du deg igjen?
Dessverre er det ikke noe av dette som hjelper ift. å bearbeide det du har opplevd. I steden for å leges, legger våre livshendelser seg på hverandre – lag på lag. Og helt uten at vi helt skjønte når og hvordan det skjedde, kan vi oppleve at livsgnisten er svekket.

Det er ikke tiden i seg selv som leger alle sår. Det er hva du velger å GJØRE med tiden som er avgjørende.

Gi slipp! er et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap gjennom livet. Nylig – eller for lenge siden. Du får tilgang til en konkret metode; verktøy og kunnskap for å bearbeide og forløse de vonde følelsene, slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt på en vedvarende måte.

Ta kontakt på kontakt@confidentcoaching.no for mer informasjon – eller ring meg på tlf: 41 04 70 23.

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommels
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Krenkelser
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Dødsfall (også husdyr)

Hva er sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap vi opplever gjennom livet. Tapet kan begrense livet ditt i dag, uavhengig av om det inntraff nylig eller for lenge siden.

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet “SORG” fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld”, “andre har det værre” og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Kursbeskrivelse: Gi slipp!
Egen bearbeiding i gruppe gir en fantastisk mulighet til å jobbe på egenhånd, samtidig som du opplever gode synergier i at vi er flere “i samme båt”. På kurset får du gjennomgå egen sorgbearbeiding ved hjelp av Programmet for Sorgbearbeiding™. Metoden innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket livet ditt, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Når du bearbeider sorgen av et tap blir det mulig å slippe taket og gå videre med ny energi og glede.

Din egen bearbeidingen foregår vekselsvis med forelesninger om sorg og sorgbearbeiding, noe som gir deg en dypere forståelse av hva uforløst sorg er, og hvorfor metoden hjelper. Kurset gir deg også verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Forelesningene foregår i full gruppe, mens din individuelle sorgbearbeiding skjer i mindre grupper. Disse gruppene vedvarer under hele kurset, for å sikre trygghet og mer tid for hver deltaker. Konfidensialitet er en selvfølge internt i gruppen.

——————————————————————-

Hva sier tidligere kursdeltagere?

  • “Jeg fikk bearbeide noe jeg ikke selv har klart å sette ord på gjennom livet”
  • “Jeg har lært masse om å få det bedre”
  • “Jeg elsker enkelheten og effektiviteten i kurset!
  • “Det kan være vanskelig å gi slipp på følelsen av at man må gjøre det “riktige”. Flinke piker som skal ha fasiten. Jeg har lært mye om dette, og da jeg klarte å gi slipp på flinkheten, kom også evnen til å jobbe med meg selv”.
  • “Jeg føler at jeg har fått en ny dimensjon i livet”
  • “Kurset har hjulpet meg med å se min egen sorg på en annen måte”
  • “Jeg føler at jeg har fått nye venner – som vil være der for alltid”
  • “Jeg følte meg alltid ivaretatt og sett. Du er varm og det er enkelt å føle seg velkommen hos deg”
  • Du er dyktig og evner å sette fokus på det som er riktig for prosessen”
  • “Du hanker oss inn på en mild og god måte, og minner oss på at alle reaksjoner er like verdifulle”

Praktisk kursinformasjon
Kurslengde
:
8 kursdager á 2 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver mellom hver kursdag
Neste kurs starter: 21. november kl. 18-20
Videre kursdatoer blir: 28.11., 05.12., 12.12., 09.01.20, 16.01.20, 23.01.20 og 30.01.20.
Tid: Alle dager kl 18-20, med unntak av 16.01; 18-21
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker
Pris: 4200,-  Faktureres før kursstart. Prisen inkluderer kursmateriell og boken Sorgbearbeiding:

Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud, sertifisert veileder i sorgbearbeiding

Merk; For best utbytte av kurset – og av hensyn til de andre kursdeltakerene, bør du kunne være med på alle kursdagene, og beregne 1-2 timer til hjemmeoppgaver mellom hver kursdag.

Bindende påmelding