Kurs i sorgbearbeiding

Kurs i sorgbearbeiding

Sorg er de motstridende følelsene som skyldes en endring eller en slutt på et velkjent livsmønster. James&Friedman

Oppstart: Torsdag 7. mars 2019
Varighet: 09.30-11.30 eller 18.00-20.00, 8 torsdager
Sted:
 Asker
Pris: 5900,-
(delbetaling etter avtale)

Gi slipp! er et kursprgram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap i forbindelse med  krise eller forandring. Du får tilgang til en konkret metode for å bearbeide og forløse sorgen slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt.

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Husdyr som dør
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Dødsfall

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattethet, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Å kjenne på sorg når man opplever et tap er normalt og naturlig. Likevel mangler de fleste kunnskapen om hvordan man gjennomfører sorbearbeiding. Mange av oss er sosialisert til å forsøke å løse våre problemer ved hjelp av intellektet vårt, men sorg handler om knuste hjerter og ikke om ødelagte hjerner. Forsøker vi å helbrede hjertet ved hjelp av hodet vil vi mislykkes, da hodet er feil verktøy til oppgaven.

Sørgende får ofte høre velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld” og ”livet går videre”. En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Kurset gir deg verktøy og kunnskap om hvordan du på en vedvarende måte kan bearbeide og forløse din sorg.

Kursbeskrivelse
Kurset strekker seg over åtte uker og har, i samsvar med min grunntanke om sorg, et følelsesmessig fokus. På kurset får du gjennomgå egen sorgbearbeiding ved hjelp av metoden. Det innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket ditt liv, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Når du bearbeider sorgen av et tap blir det mulig å slippe taket og gå videre med ny energi og glede.

Den egne bearbeidingen foregår vekselsvis med forelesninger om sorg og sorgbearbeiding, noe som gir deg en dypere forståelse av hva uforløst sorg er, og hvorfor metoden hjelper. Kurset gir deg også verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Kursbeskrivelse
Den første kursdagen presenterer vi oss kort for hverandre. Deretter går jeg gjennom kursopplegget, og deler ut kursmateriellet og bok. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan vi kan støtte hverandre, og deler ut første hjemmeoppgave.

De andre kursdagene har følgende program: Hele gruppen møtes innledningsvis og avslutningsvis, men din individuelle sorgbearbeiding skjer i mindre grupper på 3-4 personer. Disse gruppene vedvarer under hele kurset, for å sikre trygghet og mer tid for hver deltaker.

Kurslederen underviser i metoden, og gir støtte og veiledning – men det er du som gjennomfører din egen bearbeiding.

Hva er sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap i forbindelse med en forandring. Mange typer tap kan utløse den sterke blandingen av menneskelige følelser som vi kaller sorg. Dødsfall, skilsmisse, uvennskap og konflikter, økonomiske forandringer, jobbskifte, barn som flytter ut og sykdomstilstand er eksempler på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan den fortsatt begrense livet ditt.


Praktisk kursinformasjon
Kurslengde
:
8 kursdager á 2 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver mellom hver kursdag)
Dag/tid:
Oppstart: Torsdag 7. mars 2019 kl. 09.30 eller 18.00
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker (2. etg.over Peppes Pizza)
Pris: 5900,-  Faktureres før kursstart. Prisen inkluderer kursmateriell og boken Sorgbearbeiding:

NB! Avtale om delbetaling er mulig – uten ekstra kostnad.
Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud

Merk; Du må kunne være med på alle kursdagene, og beregne 1-2 timer til hjemmeoppgaver mellom hver kursdag.

Bindene påmelding.