Kurs i sorgbearbeiding

Kurs i sorgbearbeiding

Sorg er de motstridende følelsene som skyldes en endring eller en slutt på et velkjent livsmønster. James&Friedman

Gi slipp! er et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap i forbindelse med krise eller forandring. Du får tilgang til en konkret metode; verktøy og kunnskap for å bearbeide og forløse sorgen slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt på en vedvarende måte.

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet “SORG” fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld” og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Hva er sorg?
Sorg er en normal og naturlig følelsesmessige reaksjon på tap vi opplever i forbindelse med livsforandringer. Sorgbegrepet knyttes av de fleste av oss opp til dødsfall, men også tap forbundet med sykdom, samlivsbrudd, uvennskap, konflikter og andre relasjonelle utfordringer kan gi sorgreaksjoner. Tapsfølese og sorg er også vanlig i forbindelse med er økonomiske forandringer, jobbskifte, bytte av bolig og endring av livsfase (barn som flytter ut, pensjonisttid osv.). Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan det begrense livet ditt her og nå.

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Husdyr som dør
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Dødsfall

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Kursbeskrivelse: Gi slipp!
På kurset får du gjennomgå egen sorgbearbeiding ved hjelp av Programmet for Sorgbearbeiding™. Metoden innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket ditt liv, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Når du bearbeider sorgen av et tap blir det mulig å slippe taket og gå videre med ny energi og glede.

Din egen bearbeidingen foregår vekselsvis med forelesninger om sorg og sorgbearbeiding, noe som gir deg en dypere forståelse av hva uforløst sorg er, og hvorfor metoden hjelper. Kurset gir deg også verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Forelesningene foregår i full gruppe, mens din individuelle sorgbearbeiding skjer i mindre grupper på 3-4 personer. Disse gruppene vedvarer under hele kurset, for å sikre trygghet og mer tid for hver deltaker. Konfidensialitet er en selvfølge internt i gruppen.

——————————————————————-

Praktisk kursinformasjon
Kurslengde
:
8 kursdager á 2 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver mellom hver kursdag
Oppstart: 29.08. og 07.11. 2019 kl 18.00-20.00. Ta kontakt for oversikt over kursdatoer
Sted: Sentralt i Asker
Pris: 4200,-  Faktureres før kursstart. Prisen inkluderer kursmateriell og boken Sorgbearbeiding:

Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud, sertifisert veileder i sorgbearbeiding

Merk; For best utbytte av kurset – og av hensyn til de andre kursdeltakerene, bør du kunne være med på alle kursdagene, og beregne 1-2 timer til hjemmeoppgaver mellom hver kursdag.

Bindende påmelding