Kurs i sorgbearbeiding

Kurs i sorgbearbeiding

Sorg er de motstridende følelsene som skyldes en endring eller en slutt på et velkjent livsmønster. James&Friedman

Gi slipp! er et kursprgram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap i forbindelse med  krise eller forandring. Du får tilgang til en konkret metode for å bearbeide og forløse sorgen slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt.

Kurset gir deg verktøy og kunnskap om hvordan du på en vedvarende måte kan bearbeide og forløse din sorg.

Hva er sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap i forbindelse med en forandring. Mange typer tap kan utløse den sterke blandingen av menneskelige følelser som vi kaller sorg. Dødsfall, skilsmisse, uvennskap og konflikter, økonomiske forandringer, jobbskifte, barn som flytter ut og sykdomstilstand er eksempler på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan den fortsatt begrense livet ditt.

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Husdyr som dør
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Dødsfall

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet “SORG” fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld” og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Kursbeskrivelse
På kurset får du gjennomgå egen sorgbearbeiding ved hjelp av Programmet for Sorgbearbeiding™. Metoden innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket ditt liv, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Når du bearbeider sorgen av et tap blir det mulig å slippe taket og gå videre med ny energi og glede.

Din egen bearbeidingen foregår vekselsvis med forelesninger om sorg og sorgbearbeiding, noe som gir deg en dypere forståelse av hva uforløst sorg er, og hvorfor metoden hjelper. Kurset gir deg også verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Forelesningene foregår i full gruppe, mens din individuelle sorgbearbeiding skjer i mindre grupper på 3-4 personer. Disse gruppene vedvarer under hele kurset, for å sikre trygghet og mer tid for hver deltaker. Konfidensialitet er en selvfølge internt i gruppen.

——————————————————————-

Praktisk kursinformasjon
Kurslengde
:
8 kursdager á 2 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver mellom hver kursdag
Oppstart: 29.08. og 07.11. 2019 kl 18.00-20.00.
Sted: Sentralt i Asker
Pris: 4200,-  Faktureres før kursstart. Prisen inkluderer kursmateriell og boken Sorgbearbeiding:

Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud, sertifisert veileder i sorgbearbeiding

Merk; For best utbytte av kurset – og av hensyn til de andre kursdeltakerene, bør du kunne være med på alle kursdagene, og beregne 1-2 timer til hjemmeoppgaver mellom hver kursdag.

Bindende påmelding