GI SLIPP sammen med andre

GI SLIPP sammen med andre

Saman er ein mindre aleine. Anna Gavalda

Vil du bli med på kurs?
Vi mennesker er likere hverandre enn vi tror. Selv om våre historier er unike, bærer vi på mange av de samme reaksjonene og følelsene. Å lære en konkret metode for å få det bedre – sammen med andre, muliggjør en livsendrende opplevelse og kanskje vennskap for livet. Samtidig bearbeider du din egen historie og forløser det som er ufullstendig.

Hvorfor? Mer RO, SELVFØLELSE og GLEDE er målet
Vi mennesker bærer på så mye, og tror det “bare må være sånn”. Vi kan angre på valg, eller bære nag til noen som gjorde oss vondt. Vi kan tynges av tanken på drømmer som brast – eller savne noe eller noen vi er glad i. Vi kan føle oss stresset eller låst i en uønsket situasjon. Dette tar ned livskvaliteten vår! For å få det bedre, forsøker vi diverse avledningsmanøvre, som mat (for mye eller for lite), shopping, arbeid, sosiale medier/serier, trening (for mye) – men dette gir kun kortvarig ro og glede.

Gjennom GI SLIPP!-kurset får du velprøvde verktøy for å “luke bort det vonde med roten”, slik at du får tilgang på mer glede indre ro. DET er deilig, det!! Også blir det så mye lettere å bidra for andre:-)

Gi slipp!  En konkret metode med følelsesmessig fokus
GI SLIPP! er basert på Programmet for Sorgbearbeiding™, som bygger på mer enn 40 års erfaring. Du vil lære en konkret pedagogisk metode som har hjulpet flere titalls tusen mennesker over hele verden.

Egen bearbeiding i gruppe gir en fantastisk drahjelp i forhold til å jobbe på egenhånd. Samtidig opplever du gode synergier i at vi er flere “i samme båt”. På GI SLIPP!-kurset får du gjennomgå egen historie ved hjelp av Programmet for Sorgbearbeiding™. Metoden har et følelsesmessig fokus, og innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket livet ditt, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Dette gjør det mulig å slippe taket i smerten, og gå videre med ny energi og glede.

Kursbeskrivelse
Din egen bearbeiding foregår vekselsvis med forelesninger om tap og sorgbearbeiding. Dette gir deg en dypere forståelse av hvordan vonde opplevelser i livet kan tynge, og gi uforløst sorg – og hvorfor metoden hjelper. Kurset gir verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Forelesningene foregår i full gruppe, mens din individuelle sorgbearbeiding skjer i mindre grupper. Disse gruppene vedvarer under hele kurset, for å sikre trygghet og mer tid for hver deltaker. Konfidensialitet er en selvfølge internt i gruppen.

Har du en historie som tynger, er sannsynligheten stor for at du bærer på sorg
Føles ordet “sorg” stort og fremmed? Tolkningen som ligger til grunn for dette kurset, omfatter mer enn dødsfall og samlivsbrudd:
“Sorg er alle de motstridende følelsernesom vekkes ved en forandring av et velkjent livsmønster.”
“Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap vi opplever gjennom livet. Tapet kan begrense livet ditt i dag, uavhengig av om det inntraff nylig eller for lenge siden.”

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommels
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Krenkelser
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Dødsfall (også husdyr)

——————————————————————-

Hva sier tidligere kursdeltagere?

  • “Jeg fikk bearbeide noe jeg ikke selv har klart å sette ord på gjennom livet”
  • “Jeg har lært masse om å få det bedre”
  • “Jeg elsker enkelheten og effektiviteten i kurset!
  • “Det kan være vanskelig å gi slipp på følelsen av at man må gjøre det “riktige”. Flinke piker som skal ha fasiten. Jeg har lært mye om dette, og da jeg klarte å gi slipp på flinkheten, kom også evnen til å jobbe med meg selv”.
  • “Jeg føler at jeg har fått en ny dimensjon i livet”
  • “Kurset har hjulpet meg med å se min egen sorg på en annen måte”
  • “Jeg føler at jeg har fått nye venner – som vil være der for alltid”
  • “Jeg følte meg alltid ivaretatt og sett. Du er varm og det er enkelt å føle seg velkommen hos deg”
  • Du er dyktig og evner å sette fokus på det som er riktig for prosessen”
  • “Du hanker oss inn på en mild og god måte, og minner oss på at alle reaksjoner er like verdifulle”

Praktisk kursinformasjon
Kurslengde
:
8 kursdager á 2 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. Siste kurskveld: 29. april. Kurs startet opp 4. mars kl. 18-20, MEN DU KAN FORTSATT MELDE DEG PÅ.
Absolutt siste påmeldingsfrist: 10. mars.
Tid: Onsdager kl 18-20, med unntak av 15.04; 18-21 (Ikke kurs 8. april)
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker
Pris: 4200,-  Faktureres før kursstart. Prisen inkluderer kursmateriell og boken Sorgbearbeiding:

Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud, sertifisert veileder i sorgbearbeiding

Merk; For best utbytte av kurset – og av hensyn til de andre kursdeltakerene, bør du kunne være med på alle kursdagene, og beregne 1-2 timer til hjemmeoppgaver mellom hver kursdag.

Bindende påmelding