Individuell bearbeiding – GRUPPE

Individuell bearbeiding – GRUPPE

Sorg er de motstridende følelsene som skyldes en endring eller en slutt på et velkjent livsmønster. James&Friedman

Har du lite energi og livsglede i livet ditt? Bærer du på vonde minner?
Vi er sosialisert til å holde vonde følelser for oss selv. Vi prøver å “tenke positivt” eller” finne en mening” med det som har skjedd, Vi “kjemper med tårene”, “tar oss sammen”, “holder oss sysselsatt”, og trekker oss tilbake når vi er lei oss. Ikke minst tenker vi at vi må “ta tiden til hjelp”.

Kjenner du deg igjen?
Dessverre er det ikke noe av dette som hjelper ift. å bearbeide det du har opplevd. I steden for å leges, legger våre livshendelser seg på hverandre – lag på lag. Og helt uten at vi helt skjønte når og hvordan det skjedde, kan vi oppleve at livsgnisten er svekket.

Det er ikke tiden i seg selv som leger alle sår. Det er hva du velger å GJØRE med tiden som er avgjørende.

Gi slipp! er et kursprogram ihht. Programmet for Sorgbearbeiding™. Kurset er for deg som har opplevd ulike former for tap gjennom livet. Nylig – eller for lenge siden. Du får tilgang til en konkret metode; verktøy og kunnskap for å bearbeide og forløse de vonde følelsene, slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt på en vedvarende måte.

Eksempler på sorgreaksjoner:
– Følelse av utmattelse, lite energi
– Konsentrasjonsproblemer, og svekket hukommelse
– Endret søvnmønster
– Humørsvingninger
– Relasjonelle utfordringer
– Endringer i spisevaner
– Kroppslige plager

Eksempler på tap som kan gi sorgreaksjoner:
– Krenkelser
– Tap av tillit og trygghet
– Tap av egenverd
– Konflikter
– Omorganiseringer
– Flytting
– Egen og andres sykdom/ulykker
– Samlivsbrudd
– Arbeidsløshet og penjonisttilværelse
– Dødsfall (også husdyr)

Hva er sorg?
Sorg er den normale og naturlige følelsesmessige reaksjonen på tap vi opplever gjennom livet. Tapet kan begrense livet ditt i dag, uavhengig av om det inntraff nylig eller for lenge siden.

Sorgbearbeiding – en konkret metode med følelsesmessig fokus
Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Kanskje virker ordet “SORG” fremmed og stort, og fordi vi er sosialisert til å forsøke å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst. Velmente, men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld”, “andre har det værre” og ”livet går videre” gjør at vi holder sorgen inne i stedet for å kjenne på de helt naturlige følelsene som sorg er. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte.

En vanlig misoppfatning er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet.

Kursbeskrivelse: Gi slipp!
Egen bearbeiding i gruppe gir en fantastisk mulighet til å jobbe på egenhånd, samtidig som du opplever gode synergier i at vi er flere “i samme båt”. På kurset får du gjennomgå egen sorgbearbeiding ved hjelp av Programmet for Sorgbearbeiding™. Metoden innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket ditt liv, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Når du bearbeider sorgen av et tap blir det mulig å slippe taket og gå videre med ny energi og glede.

Din egen bearbeidingen foregår vekselsvis med forelesninger om sorg og sorgbearbeiding, noe som gir deg en dypere forståelse av hva uforløst sorg er, og hvorfor metoden hjelper. Kurset gir deg også verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Forelesningene foregår i full gruppe, mens din individuelle sorgbearbeiding skjer i mindre grupper. Disse gruppene vedvarer under hele kurset, for å sikre trygghet og mer tid for hver deltaker. Konfidensialitet er en selvfølge internt i gruppen.

——————————————————————-

Praktisk kursinformasjon
Kurslengde
:
8 kursdager á 2 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver mellom hver kursdag
Neste kurs starter: 7. november kl. 18-20
Videre kursdatoer blir: 14.11., 21.011., 28.11., 05.12., 12.12., 09.01.20 og 16.01.20.
Tid: Alle dager kl 18-20, med unntak av 12.12; 18-21
Sted: Torvveien 9, 1383 Asker
Pris: 4200,-  Faktureres før kursstart. Prisen inkluderer kursmateriell og boken Sorgbearbeiding:

Kursleder: Hanne Schjerven Fors Paulsrud, sertifisert veileder i sorgbearbeiding

Merk; For best utbytte av kurset – og av hensyn til de andre kursdeltakerene, bør du kunne være med på alle kursdagene, og beregne 1-2 timer til hjemmeoppgaver mellom hver kursdag.

Bindende påmelding