Bearbeide egen historie

Bearbeide egen historie

Alle har vi vår historie, som har formet oss på godt og vondt. Er du en som har bøyd nakken gjennom livet, og er flink til å bite tennene sammen?

Vi er sosialisert til å holde vonde følelser for oss selv. Vi prøver å “tenke positivt” eller” finne en mening”, «Vi bagatelliserer og sammenligner oss med andre», “kjemper med tårene”, “tar oss sammen”, “avleder oss selv med mat, trening, arbeid – eller rus”, og trekker oss tilbake når vi er lei oss. Ikke minst tenker vi at vi må “ta tiden til hjelp”.

Kjenner du deg igjen?
Dessverre er det ikke noe av dette som hjelper ift. å bearbeide vonde hendelser. I steden for å leges, legger våre livshendelser seg på hverandre – lag på lag. Og helt uten at vi helt skjønner når og hvordan det skjedde, kan vi oppleve at livsgnisten er svekket.

Hva er sorg?
Sorg er en normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på en eller annen form for tap, og kan defineres som alle de motstridende tanker og følelser som tapene vekker i oss. Hvordan tapene oppleves er individuelt. Ofte knyttes sorg til dødsfall og skilsmisser, men sorgreaksjoner kan også utløses av en rekke andre tap og forandringer. Eksempel på hendelser som kan utløse sorg er separasjoner, overgrep, tap av arbeid, relasjonsproblematikk (til partner, foreldre, barn, venner, kolleger), egen eller andres sykdom, å miste et husdyr, eller at livet ikke ble som man hadde tenkt seg.

Sorgbearbeiding
Opplevde tap gjør at en del av våre drømmer, håp og forventninger til framtiden brister. Sorg har med relasjoner å gjøre. Derfor er det normalt og naturlig etter et tap å gå gjennom en (eller flere) aktuelle relasjoner. Ofte finner vi en del ting som vi skulle ønske hadde vært bedre eller annerledes. Ting vi skulle ønske at vi hadde sagt eller ikke sagt. Ting vi skulle ønsket at den andre personen hadde sagt eller ikke sagt.

Uforløst sorg kommer nesten alltid av noe ukommunisert av følelsesmessig natur. For å helbrede sorgen over et tap må vi derfor finne alle uuttalte og ukommuniserte følelser i relasjonen. Deretter setter vi ord på følelsene våre og kommuniserer disse. Å slippe taket og gå videre er et vanlig råd ved tap. Ville vi ikke gjøre det hvis vi bare visste hvordan?

Sorgbearbeiding hjelper deg å bearbeide og forløse smerten og sorgen over dine tap. Erfaringer viser at du da forsones med det som er over og kjenner fred. Et annet resultat blir at du får en mer åpen relasjon til deg selv og andre, samt at du får ny energi og livslyst.

Jeg er sertifisert veileder fra Norsk institutt for sorgbearbeiding, og informasjonen ovenfor har
Copyright © Norsk institutt for sorgbearbeiding.

Meld deg på kurs her