Sorgbearbeiding

Sorgbearbeiding

Få med deg: Temakveld 31.10.19: Leger tiden alle sår?

Info og påmelding: Temakveld 31.10.

………………………………………………………….

Sorg synes å være en av våre mest neglisjerte og misforståtte opplevelser. Mange av oss er opplært til å håndtere sorg med med intellektet, men sorg handler om knuste hjerter og ikke om ødelagte hjerner. Forsøker vi å helbrede hjertet ved hjelp av hodet vil vi mislykkes. Hodet er rett og slett feil verktøy til oppgaven.

Hva er sorg?
Sorg er en normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på en eller annen form for tap, og kan defineres som alle de motstridende tanker og følelser som tapene vekker i oss. Hvordan tapene oppleves er individuelt. Ofte knyttes sorg til dødsfall og skilsmisser, men sorgreaksjoner kan også utløses av en rekke andre tap og forandringer. Eksempel på hendelser som kan utløse sorg er separasjoner, overgrep, tap av arbeid, relasjonsproblematikk (til partner, foreldre, barn, venner, kolleger), egen eller andres sykdom, å miste et husdyr, eller at livet ikke ble som man hadde tenkt seg.

Sorgbearbeiding
Opplevde tap gjør at en del av våre drømmer, håp og forventninger til framtiden brister. Sorg har med relasjoner å gjøre. Derfor er det normalt og naturlig etter et tap å gå gjennom en (eller flere) aktuelle relasjoner. Ofte finner vi en del ting som vi skulle ønske hadde vært bedre eller annerledes. Ting vi skulle ønske at vi hadde sagt eller ikke sagt. Ting vi skulle ønsket at den andre personen hadde sagt eller ikke sagt.

Uforløst sorg kommer nesten alltid av noe ukommunisert av følelsesmessig natur. For å helbrede sorgen over et tap må vi derfor finne alle uuttalte og ukommuniserte følelser i relasjonen. Deretter setter vi ord på følelsene våre og kommuniserer disse. Å slippe taket og gå videre er et vanlig råd ved tap. Ville vi ikke gjøre det hvis vi bare visste hvordan?

Sorgbearbeiding hjelper deg å bearbeide og forløse smerten og sorgen over dine tap. Erfaringer viser at du da forsones med det som er over og kjenner fred. Et annet resultat blir at du får en mer åpen relasjon til deg selv og andre, samt at du får ny energi og livslyst.

Jeg er sertifisert veileder fra Norsk institutt for sorgbearbeiding, og informasjonen ovenfor har
Copyright © Norsk institutt for sorgbearbeiding.

Meld deg på kurs her