Fordypningskurs

Fordypningskurs

GI SLIPP – fordypning er et påbyggingskurs for deg som tidligere har gått på GI SLIPP-kurs hos meg, eller på annen måte har bearbeidet sorg gjennom Programmet for Sorgbearbeiding™.
I dette kurset går vi gjennom hvordan du kan bearbeide tap av mer sammensatt art, og relasjonen til deg selv.
Sammensatte tap
Sammensatte tap er forbundet med prosesser og/eller hendelser som ikke er knyttet opp til en bestemt person. Flere personer kan være innblandet eller påvirket – eller tapet handler om steder, tilstander og/eller ting. Eksempler på hendelser kan være flytting, behandlingsopphold, sykdom, ulykker, mobbing, barnløshet, fengselsopphold, misbruk, skole- eller arbeidsperiode og traumer. Selv om det er lenge siden hendelsene oppsto, kan de fortsatt påvirke livet ditt i dag.
Eksempler på sammensatte tap du kan velge å jobbe med på fordypningskurset:
Tap av tilhørighet
Tap av selvrespekt
Tap av selvfølelse
Tap av barndom
Tap av tillit
Tap av verdighet
Tap av anerkjennelse
Tap av fremtidsdrøm
Relasjonen til deg selv
Når vi har bearbeidet sorg ift. relasjoner og hendelser, står vi igjen med det aller viktigste: relasjonen til oss selv. Gjennom en nydelig prosess, får du hjelp til å komme deg selv i møte med respekt og et stort hjerte❤️
Etter gjennomført kurs, vil du vite hvordan du kan bearbeide alle former for tap, og stå godt rustet for å ønske resten av ditt liv velkommen.
VIKTIG
Før du kan delta på GI SLIPP – fordypning, skal du ha bearbeidet så mange enkeltrelasjoner som mulig. Helst minst 10, som inkluderer relasjonen til din oppvekstfamilie, nåværende og tidligere partnere, barn – og andre sentrale relasjoner i ditt liv. Dette er for å få mest mulig utbytte av kurset  – både for din egen og andre deltageres del.
Kursopplegg
Med bakgrunn i din tidligere gjennomførte sorbeiarbeiding, får du ytterligere fordypning og utvidelse i ditt følelsesmessige arbeid. Blant annet lærer du å lage et livsdiagram med positive og negative hendelser. Du får også lage et dimensjonsdiagram, der du får anledning til å se på deg selv og livet ditt fra forskjellige perspektiv. Gjennom kurset og de forskjellige oppgavene får du anledning til å identifisere flere ufullstendige relasjoner, som du kan bearbeide vha. sorgbearbeidingens helbredende faktorer.
Kurset går over 8 uker, en time pr. uke. Både gruppe- og en til en tilnærming er mulig.
Ta kontakt for informasjon om planlagte kursrekker.