Visjon og verdigrunnlag

Visjon og verdigrunnlag

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend. Albert Camus

Visjon
Confident Coaching vil inspirere flest mulig til å anerkjenne seg selv som likeverdige og betydningsfulle bidragsytere til fellesskapet de er en del av.

Verdigrunnlag
Hanne leder Confident Coaching ut fra fire grunnleggende verdier:

Ansvar – Den eneste jeg kan forandre er meg selv. Jeg tar ansvar for positiv utvikling innen for mine ansvarsområder, og støtter andre i å ta ansvar for sine.

Likeverd – Alle har lik verdi – uavhengig av karriere, sosial status og prestasjoner. Jeg ønsker å møte mennesker der de er – med nyskjerrighet og interesse fremfor frykt og skepsis, når det er noe jeg ikke forstår.

Tillit – Jeg har tillit til meg selv og andre, slik at jeg våger å bidra med mitt beste i de omgivelsene jeg er en del av.

Autentisitet Jeg bestreber meg på å være åpen, ekte og ærlig, og står for mine feil – og suksesser.